wentylacja, czyszczenie wentylacji
wentylacja, czyszczenie wentylacji
Strona główna

Szanowni Państwo!

Firma CTA Polska umożliwia Państwu chronić zdrowie i oddychać zdrowym powietrzem, dzięki właściwej i skutecznej
w y m i a n i e
zużytego powietrza na powietrze świeże i zdrowe, wolne od zanieczyszczeń i dostarczone do pomieszczeń
p r z e z
czyste, oczyszczone systematycznie instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
z g o d n i e
z wymogami organizmu człowieka i przepisów Światowej Organizacji Zdrowia WHO oraz z obecnym stanem prawnym naszego Kraju i Unii Europejskiej

Nasza pomoc :

Profesjonalna, szybka i tania, pozwala Państwu spełnić powyższe wymogi i
z a p e w n i ć
zgodne z prawem człowieka do zdrowia – oddychanie każdemu czystym powietrzem wewnętrznym
d z i ę k i
korzystaniu z pełni sprawnych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
dostarczaniu do pomieszczeń powietrza wolnego od zanieczyszczeń zaczerpniętych ze źle eksploatowanej i nieczystej instalacji;
wykonywanym okresowym kontrolom i pracom związanym z czyszczeniem, konserwacją i dezynfekcją systemu, zgodnie z wymogami przepisów – co najmniej raz w roku (Prawo Budowlane Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126)

Nasza oferta :

Zapraszamy Państwa do współpracy.
Jak to już wiadomo zanieczyszczone instalacje wentylacyjne mogą stać się źródłem powstawania wielu chorób, mogą być również przyczyną pożaru lub zaczadzenia. Stąd nasza firma oferuje następujący zakres usług:
wykonanie analizy stanu zanieczyszczenia urządzeń i instalacji wentylacyjnych;
czyszczenie i konserwacje kanałów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
dezynfekcje wyczyszczonych kanałów i urządzeń, aby usunąć z nich chorobotwórcze bakterie i roztocza;
czyszczenie central nawiewno-wywiewnych, nagrzewnic, chłodnic, klimatyzatorów, turbin, czerpni powietrza oraz kanałów oddymiających obiekty;
utylizacje odpadów powstałych w kanałach wentylacyjnych, w urządzeniach i filtrach;
konserwacje instalacji i urządzeń;
montaż dekli rewizyjnych;
odtłuszczanie odciągów kuchennych;
czyszczenie odciągów stanowiskowych w zakładach produkcyjnych;
czyszczenie instalacji i urządzeń metodą mechaniczno- rotacyjno-pneumatyczną zezwalającą na czyszczenie wewnętrznych powierzchni kanałów przy pomocy wirujących szczotek i tworzonego ciągu powietrza;
czyszczenie instalacji przy pomocy wysokociśnieniowego i wysokotemperaturowego systemu pompowego. Metoda ta stosowana jest najczęściej w dużych obiektach kuchennych, smażalniach, piekarniach itp.
Zapewniamy monitoring (podgląd) wykonanej usługi.

Dysponujemy:
sprzętem najwyższej i najnowszej generacji, doskonałymi specjalistami co zapewnia szybko i rzetelnie wykonać deklarowane prace udokumentowane certyfikatem.

Do sprawdzenia zanieczyszczeń kanałów i wykonywaniu inspekcji stosujemy przykładowo:
zdalnie sterowany robot wyposażony w kamerę cyfrową;
systemy inspekcji pionowej i poziomej.

Do czyszczenia instalacji wykorzystujemy dobranie odpowiednio maszyny i urządzenia podciśnieniowe. Środki chemiczne wprowadzamy do kanałów wentylacyjnych w stanie mgieł rozpylonych za pomocą specjalnych dysz.

Szczególną uwagę zwracamy na kontrolę i czyszczenie:
chłodnic powietrza, odwadniaczy, odkraplaczy, filtrów, izolacji cieplnych i akustycznych, powierzchni przewodów, przestrzeni stropów podwieszonych i podwójnych podłóg pełniących funkcje przewodów wentylacyjnych, nawilżaczy i komór zraszania, wymienników do odzyskiwania ciepła, węży chłodniczych i pochłaniaczy lotnych związków organicznych.

webmaster : CTA Polska
wszelkie prawa zastrrzeżone :: IATelekom 2006